Privacyverklaring Beautysalon Güzel

Beautysalon Güzel, gevestigd aan Galiciëstraat 29, 6663NR te Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet hebben wij daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Beautysalon Güzel is gevestigd op de Galiciëstraat 29, 6663NR te Lent (Nijmegen).

Telefoonummer: 06-40359963

Website: www.beautysalonguzel.nl

E-mailadres: info@beautysalonguzel.nl

Voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via info@beautysalonguzel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon Güzel verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het boeken van een (online) afspraak of tijdens het intakegesprek, omdat onze cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voor en na foto’s van de behandeling, nadat cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Beautysalon Güzel verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de ouder/ verzorger van de cliënt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Beautysalon Güzel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te kunnen nemen met de client via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en reclamefolders. Indien de cliënt dit niet wilt, wordt dit mondeling aangegeven tijdens de afspraak en zal het e-mail adres niet voor deze doeleinden worden gebruikt.
 • Medische gegevens, zodat wij op de juiste manier, de juiste behandeling bij u kunnen uitvoeren.
 • Voor het afhandelen van de betalingen.
 • Voor en na foto’s, na mondelinge toestemming van cliënt tijdens de afspraak.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Beautysalon Güzel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Ook als cliënt langer dan 2 jaar na de laatste afspraak niet in de salon is geweest, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Beautysalon Güzel verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Beautysalon Güzel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Beautysalon Güzel. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via info@beautysalonguzel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Beautysalon Güzel wijst de cliënt tevens op de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Beautysalon Güzel neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@beautysalonguzel.nl.

Afmelding email berichtgeving:

Beautysalon Güzel gebruikt uw gegevens om de nieuwsbrief en/of reclamefolders te kunnen sturen. Cliënt kan zich hier te allen tijde voor afmelden door te mailen naar info@beautysalonguzel.nl. Wij zorgen dan dat u deze mailing niet meer ontvangt.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.